HUN:

Az ACG Reklámügynökség, mint a régió meghatározó független, 100%- magyar tulajdonban lévő reklámügynöksége közel 50 millió Ft-os támogatást kapott a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt-től külföldi terjeszkedési terveihez. A projekt az ACG reklámügynökség nemzetközi kapcsolatainak kiépítését és megerősítését, illetve a cég külföldi reprezentációját segíti. Célterülete az EU azon országai, ahol már partneri kapcsolatokkal rendelkezünk és onnan származó márkákat kezelünk, illetve Kína és a Távol-Kelet azon államai, ahonnan kereskedelmi érdeklődés tapasztalható a magyar termékek iránt.

A pályázat első sorban a magyar ügynökség külpiaci jelenlétének erősítését, esetleges nyugat- és középeurópai terjeszkedési terveinek megalapozását célozza.

„Szerencsére ebben a folyamatban nem a nulláról kell indulnunk” - nyilatkozta Calin Dániel, az ACG client service vezetője. Eddigi munkánk során sikerrel szolgáltunk már ki külföldi ügyfeleket, reklámjaink, saját fejlesztésű PR kampányaink futnak 13 európai országban, sőt, több olyan megrendelésünk is van, amelyben régiós központként szolgáljuk ki a közönséget.”

Az ügyfélkapcsolati igazgató elmondta, hogy az ACG speciális, saját fejlesztésű know-howját képezi az a stratégiai alapon működő, régiós viszonyokhoz jól adoptálható ügyfélkezelési metódus, amelyet szeretnének minél több országban bemutatni. Ennek speciális lökést adott a COVID-19 vírus, amely alapvetően változtatta meg a munkakörülményeket, de ebben a home office nehézségein túl egyfajta katalizátort is látnak. „Úgy véljük, a helyzet normalizálásáig az online kapcsolattartás egy teljesen új dimenziót nyithat ki a hatékony munkavégzésben” – kommentálja a vezető.

A HEPA EXP 2020 Külpiacra jutási Támogatás pályázatból lehívható anyagi forrást első sorban három kulcsterületen kívánják felhasználni. Az ügynökség eddigi lehetőségei erősen korlátozottak voltak a nemzetközi szakmai fórumokon, megmérettetéseken való részvételeken. Digitális részlegük már régóta tervezi Európa legnagyobb szakmai fórumán, a lisszaboni Web Summiton való reprezentatív részvételt, valamint az eddigi esetleges alkalmak helyett több szakemberrel, több projekttel vennének részt a Cannes-i Reklámfesztiválon is. Ezen túl kommunikációs és számítógépes eszközöket szereznének be, hogy a pandémia által korlátozott lehetőségek ellenére biztosítani tudják a megbízható, nagy adatforgalommal járó valós idejű információáramlást a budapesti és a nemzetközi szakmai végpontok között, illetve nemzetközi szaktekintélyek bevonásával workshopokat, tanfolyamokat szerveznek saját kollégáik és az ügyfelek számára.

Calin Dániel alapvetően hatékonyságuk, illetve prezentációs képességeik javulását várja a pályázat forrásaitól. „A COVID-19 járvány nem várt esemény volt mind a világ, mind a kommunikációs piac életében, tény, hogy embert próbáló időket élünk. De abban is biztos vagyok, hogy a válsághelyzet nem tart örökké és ha jól használjuk fel az így nyert forrást, nemzetközi kapcsolatainkban is megerősödve kerülünk ki a versenyből  – foglalta össze az ügyfélkapcsolati igazgató.

A támogató neve: HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt.

A pályázat megnevezése: EXP2020 Külpiacra jutási Támogatás

A projekt címe,  ACG Reklámügynökség Kft. külpiaci terjeszkedésének előkészítése

A szerződött támogatás összege, 47,821,140 Ft

Futamidő 2 év.

-------------------------------------------------------------------------------------

ENG:

ACG, known as the region's leading independent and 100% Hungarian-owned advertising agency, receives 50 million Hungarian Forint in funding from HEPA Hungarian Export Development Agency Nonprofit Zrt for its foreign expansion plans. The aim of the project is to help ACG in building and strengthening its international relations and representation abroad. As well as to target those EU countries where we already have established partnerships and manage brands from. This also includes such regions of China and Far East, from where we have been experiencing commercial interest towards Hungarian products.

Primarily, the tender is aimed at strengthening the Hungarian agency's presence in foreign markets and laying the foundations for its expansion plans in Western and Central Europe.

"Fortunately, we don't have to start from scratch in this process," says Dániel Calin, Head of Client Service at ACG. “In the course of our work we have been successfully serving numerous foreign clients, our ads and in-house developed PR campaigns have been running in 13 European countries, among which there are cases when ACG has also been serving as a regional hub in terms of audience communication for those clients."

The account director also ads that ACG's special developed in-house know-how, is a strategically based customer management method that can be adapted to regional conditions and is planned to be introduced to as many countries as possible. The COVID-19 pandemics, which has fundamentally changed the working environment, has given a special impetus to this, but they also see this as a catalyst beyond the difficulties of the home office. "We believe that, until the situation goes back to normal, online contact can open up a whole new dimension of effective working," Daniel comments.

The funding received from the HEPA EXP 2020 External Market Access Grant is to be used in three core areas. The agency used to have limited opportunities when it comes to participation in international professional forums and competitions until now. It is for a quite some time now, since the agency’s digital department has been planning on a representative participation in Europe's largest professional forum, the Web Summit in Lisbon, and the Cannes Advertising Festival involving even more professionals and projects. In addition, the fund would be used to acquire communication and computer tools to ensure a reliable, real-time, high-traffic flow of information between Budapest and international professional endpoints. As a result, despite the limited possibilities offered by the pandemic, it would become possible to organize workshops as well as training courses, involving international experts, for ACG colleagues and clients.

According to Dániel Calin’s expectations, the funding cam help in improving efficiency and presentation skills within the agency. "The COVID-19 epidemic was indeed a very unexpected event for the communications market and the world in general; no doubts, this has been very challenging time for all. But I am also sure that the crisis will not last forever and if we use the funds well, we will be able to emerge stronger in our international relations," concluded the Account Director.

Name of the sponsor: HEPA Hungarian Export Development Agency Nonprofit Zrt.

Title of the grant/tender: EXP2020 Foreign Market Access Grant

Title of the project: Preparation of foreign market expansion of ACG Reklámügynökség Kft.

Contracted grant amount: 47,821,140 Hungarian Forints

Duration: 2 years.